تعداد بازدید خبر : 1467
تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه 19 آذر 1392
گزارش تصویری مراسم معارفه ریاست انجمن بیس بال و سافت بال کشور
مراسم معارفه ریاست جدید انجمن بیس بال و سافت بال کشور - هتل آسمان
مراسم معارفه ریاست جدید انجمن بیس بال و سافت بال کشور - هتل آسمان


باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
باشگاه فرهنگی ورزشی پتوی لاله
 
نظرات[]

نام
پست الکترونیک
آدرس وبسایت یا وبلاگ
نظرشمــا