دفتر باشگاه

اصفهان، خيابان كاوه، مجتمع تجاری برج كاوه، طبقه همكف ، واحد3

تلفکس : 4594207-0311
شماره سامانه پیام کوتاه باشگاه : 10002468109290
آدرس ایمیل باشگاه : patolalehcsc@yahoo.com
آدرس سایت باشگاه : www.patoolalehsport.com