معرفی باشگاه

حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه به انسان كرامت داد تا به شكرانة اين موهبت شريف، متواضعانه او را پرستش كند. هم او كه انسان را خليفه خود بر روي زمين قرار داد تا نعمات و سرمايه هاي بيكران هستي را در اختيار گيرد و مدام منشاء خير و خلاقيت و آفرينندگي و بركت باشد و اينگونه است كه آدمي در روز افقهاي تازه را درمي نوردد.

 


 بی تردید سال 84 را باید نقطه عطفی در ورزش اصفهان به خصوص در مناطق محروم این شهر دانست .در آن سال بود كه تشكيلات پتوي لاله با هدف والاي توسعه ورزش در ميان جوانان با استعداد ولي بي بضاعت، پوشش گسترده فعاليت هاي ورزشي آنان، عملكرد رسمي خود را تحت عنوان باشگاه فرهنگي ورزشي پتوي لاله آغاز كرد.  هرچند در اين سال باشگاه با  این نام شروع به كار كرد ولي حقيقت اين بود كه چندين سال از ورود پتوي لاله به ورزش مي گذشت. اين شركت چندين سال از تيم هاي ورزشي اين نواحي تحت عنوان ايران اسپرت در مسابقات مختلف حمايت مالي ميكرد و سرانجام جهت توسعه هر چه بيشتر فعاليت ها با تغيير نام به « باشگاه فرهنگي ورزشي پتوي لاله» حضور رسمي خود را به همگان اعلام نمود.

ریشه درخت تنومند امروز باشگاه پتوی لاله با حمایت و پشتیبانی بی دریغ جناب آقای مهندس رضا حمیدی ،جناب آقای مهندس عباس مقصودی و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت پتوی لاله و به کوشش و پشتیبانی دفتر اصفهان شرکت پتوی لاله به مدیریت جناب آقای علیرضا ادیب شکل گرفت و امروز شاخه های پربارش بر سر همگان سایه افکنده است.

 مجموعه مديريتي پتوي لاله با اين هدف مقدس همواره مي كوشد با ياري خداوند، نوجوان با استعدادي در اصفهان نباشد كه به خاطر بي بضاعتي، آتشفشان انگيزه و قابليت هايش رو به خاموشي گذارد. باشگاه اكنون در رشته فوتبال به اذعان همگان، قطب سوم فوتبال اصفهان بوده، رده هاي پايه آن در سطح اول فوتبال كشور در ليگ هاي كشوري حضوري شايسته دارند و نماينده پراحترامي براي ورزش پر افتخار و با صلابت اصفهان به حساب مي آيند.
           
اكنون تقريبا شهري را نمي توان يافت كه نام باشگاه فرهنگي ورزشي پتوي لاله را نشنيده و به تحسين روند صعودي آن نپرداخته باشد. اما كار اين باشگاه تنها به فوتبال خلاصه نمي شود و رشته هايي همچون بدمينتون، هندبال، تنيس روي ميز و چندين رشته ديگر در آن در حال راه اندازي هستند. به طور كلي كانون تمركز و حضور پررنگ باشگاه از ابتدا مناطق محروم و پايين شهر اصفهان بوده و همچنان اين هدف را با جديت دنبال ميكند. باشد كه خدامند متعال ما را از اين موهبت الهي محروم نكرده، همچنان در راه خدمت به خلق ياريمان سازد. انشاءالله .